Naturen omkring Jenle

(nedenstående information er hentet fra Naturstyrelsens hjemmeside)

Jenle natur Jenle ligger ned mod Astrup Vig ca. fem km øst for Jebjerg og ca. 15 km. nord for Skive. Området er beliggende på kuperet og skrånende terræn ned mod strandengene ved Astrup Vig.

Størstedelen af arealerne er udlagt som åbne arealer, primært landbrugsarealer og slette. De bevoksede arealer består af egekrat og blandet løvskov, der står på skråningerne ned mod Astrup Vig. Skoven glider over i strandeng på de lave arealer ud mod Astrup Vig.

Se droneoptagelser over Jenle.

Den overordnede målsætningen for Jenle har hovedvægt på at sikre adgang til natur og fjordkyst samt på kulturhistorie og også på natur- og landskabelige hensyn herunder bevarelse af egekrat. Således er det målet, at driften af skovene og de lysåbne naturarealer samt de rekreative rammer, bidrager til at videreudvikle det særlige kulturhistoriske miljø, der er tilknyttet Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og gravsted.

Størstedelen af området omkring Jenle er udlagt som friluftszone med henblik på at give de mange besøgende en mulighed for at opleve landskabet og naturen til fods i skoven og langs kysten samt besøge Nanna og Jeppe Aakjærs grav. 

Parkeringspladsen og bygningerne med omgivelser, herunder haveanlægget, er udlagt som facilitetszone med henblik på at understøtte en fortsat udvikling af den kulturelle, historiske og rekreative udnyttelse af området

Mere information omkring naturen og langsigtede planer for naturbevarelsen i området kan findes her:

Læse her – Naturstyrelse – Jenle

Se video:

Efterårsdag på Jenle. Med lyd.

En vinterdag på Jenle. Med lyd.

Omkring Jenle findes en pragtfuld natur, der er meget velegnet til små vandreture. Den korte tur – rød rute – er på 1,16 km. Turen ned omkring fjorden – blå rute – er på 1,64 km. Den gule markering viser skellet til ejendommen Jenle.

Jenle Vandrestier

Engen nede i blå rutes sydvestlige hjørne kan til tider være vanskelig at passer på grund af mose.