Information til medlemmer 

Medlemskab af Aakjærselskabet

Det er vigtigt for Aakjærselskabet at udbrede kendskabet til Aakjærs litteratur. Dette gøres blandt andet ved et kontinuerligt arbejde gennem en engageret medlemsskaren, samt ny- og genudgivelser, genoptryk, formidling, undervisning og forskning.

Som medlem kan du være med til at vedholde samt fremme Jeppe Aakjærs forfatterskab, fremhæve Nanna Aakjærs virke og betydning for egnen, samt Jenles knyttede kulturværdier og naturskønhed.

Medlemstallet:  Aakjærselskabet har pr. 31.12.2023  1.497 medlemmer

Medlemskontingent for 2024:

Enkelt medlem..190,00 Dkr.
Par medlem……225,00 Dkr.
Institution………300,00 Dkr.

Medlemskabet gælder kalenderåret 01. januar til 31. december.

For dette medlemskab får man ud over medlemskabet ”årets bogudgivelse”.

Man er automatisk medlem, indtil man udmelder sig!
Udmeldelse skal ske inden den 31. december skriftligt eller på e-mailen: medlem@jenle.dk

De mange medlemmer Aakjærselskabet  gør det bl.a. muligt, at kunne udgive en ny bog hvert år, som  udsendes som medlemsgave til medlemmerne.

Ønsker du at blive medlem, klik venligst her

Bøgerne kan købes på Aakjærselskabets webshop Klik her

 

Medlemsbogen 2024:

Hvor der er gjærende kræfter

Medlemsbogen 2022:

Gjøding ved Kulturens Rod – Udvalgte og kommenteret af Knud Kramshøj

Medlemsbogen 2020:

… men fri den jyske Mand for Prøjserskove – af Knud Kramshøj og P.K.Nielsen – illustrationer af Kirsten Borger

Medlemsbogen 2018:

Den hvide rug, den blide rug – Jeppe Aakjær og “Jenle” – af Solveig Bjerre.

Medlemsbogen 2016:

Rugens sange – og mange andre digt

Medlemsbogen 2023:

Gammel Jehannes hans Fortællinger på godt jysk.
Aakjærs dialekttekster oversat af Jørgen Purup Knudsen

Udgivet af Forlaget Jenle, med støtte af Landsdommer V. Gieses Legat og Velux-fonden.

Medlemsbogen 2021:

“Jeppe Aakjær, På Aftægt” med perspektivering af P.K. Nielsen
og Knud Kramshøj og illustreret af Kirsten Borger.

På Aftægt

Medlemsbogen 2019:

Genoptryk af romanen “Arbejdets Glæde”

Medlemsbogen 2017:

Dorres kat – noveller, taler og artikler

Medlemsbogen 2015:

Julegæsten + DVD (Bente og Leif)