Jeppe i dagens Danmark

 

Kan vi bruge Jeppe Aakjær til noget i dag?

Flere spørger i dag hvorfor gøre noget ud af en gammel digter, hvis forfatterskab ligger over hundred år tilbage?

Jo, for han gjorde med sine tekster og personlige engagement opmærksom på forhold, der var gældende på hans tid, men som vi i dag også kan drage nytte af, i nutiden.

Det første man kan nævne, er sangene, hvori han gør os opmærksom på den natur vi er så heldige at ha’ her i landet, ikke mindst her på vores egn, fauna, fugle, åen og fjorden.

Sange vi synger stadig den dag i dag, og hvad også kan konstateres ved, at Aakjær er én af de forfattere der har flest sange med i højskolesangbogen.

Desuden er Aakjær med til at fortælle vores og vore forfædres historie med udgivelserne af sine studier på landsarkivet, og hvad er vi uden vores fortid.

I dag kan vi også bruge Aakjærs forfatterskab til at forstå, hvad han ville sige os med hans sociale engagement, hvor han gjorde oprør mod den tanke, at dersom man ikke var ejer af økonomiske værdier, så havde man ikke en plads/stemme af betydning i samfundet. Aakjær agiterede for at man var et medlem af det fællesskab man nu engang levede i og som sådan også et individ, der skulle tages hensyn til på værdig vis, for hvordan kan et godt demokrati fungere, hvis ikke alle er med – både rig og fattig – uden skelen til standsmæssig status.

Der er dem der i dag tænker på hvordan de, som individ, kan få mest ud af at udnytte fællesskabet til ens egen fordel, og tænker mindre på, hvordan man i stedet kan bidrage til samfundet.

Det Aakjær ville gøre op med var på den tid så herskende individualisme og egoisme. En tendens som desværre også kan konstateres i vores samfund i dag og ligeledes globalt, og hvad kan det ikke føre til?

Jo, vi har så absolut noget vi kan bruge Aakjær til i dag.

 

Akjaer oplaesningUdformet af Hans V. Frederiksen, der er frivillig på Jenle og arbejdet med Aakjærs forfatterskab i mange år.