Jeppes lyrik, noveller og romaner

Jeppe AakjaerJeppe Aakjærs forfatterskab blev stort, og der arbejdes den dag i dag med at kortlægge det hele. Stadig nye dokumenter og skriv dukker frem fra gemmerne som skal konserveres og gemmes forsvarligt. Nedenstående giver et indblik i mange af Aakjærs udgivelser, og denne liste vil løbende blive opdateret efterhånden som dokumenterne bliver registreret.

1897: Missionens og dens Høvding.

Jeppe Aakjærs første bogudgivelse, som han selv måtte betale for at få trykt, da alle, han henvendte sig til, ikke ville trykke og udgive bogen, da bogen var ret polemisk. Så Jeppe lånte 300 kr. af mejeriejer Esper Andersen, Jebjerg. Bogen udkom i 1.500 eks.

1899: Derude fra Kjærene.

Digtsamling.

1899: Bondens Søn. Roman

Herefter fandt Jeppe ud af, at han jo kunne leve af at skrive, og forlod Marie Bregendal og sønnen.

aakjaer Valmelsfolk1900: Vadmelsfolk.

Novellesamling med 6 noveller.

1901: Fjandboere.

Novellesamling med 4 noveller.

1902:

Jeppe træffer helt tilfældigt Nanna Krogh fra Maabjerg ved Holstebro. De forelsker sig i hinanden og beslutter, at de vil giftes, men Jeppe var jo gift med Marie Bregendal, og skulle først skilles. Seperationstiden var dengang 5 år.

1902: Jydsk Stævne.

Et årsskrift udelukkende med jyske forfattere.

1902: Fræ wor Hjemmen.

Fortællinger og digte. Alt på jysk dialekt. 220 sider.

1903 – 1904: St. St. Blichers Livstragedie.

Udkom i 36 hefter, som blev til 3 bind.

Aakjaer Vredens boern 1904: Vredens Børn.

Roman bogen vakte stor opsigt og bragte Jeppes forhold til gårdmændene på frysepunktet, idet bogen indeholdt detaljerede beskrivelser om, hvorledes tyendet på landet blev behandlet og boede i usle karlekamre. Der kom i alt mere end 1.000 avisartikler imod bogen. Gårdmændene sagde, at Jeppe var fuld af løgn og usandheder. Regeringen nedsatte i konsekvens af bogen en tyendekommission, der resulterede i, at Tyendeloven fra 1854 blev ophævet. Bogen blev oversat til svensk, tysk, hollandsk, norsk, fransk og rusisk.

1905: Fri Felt.

Digtsamling med bl.a. digtet: Der dukker af disen. Bogen indbragte Jeppe Det Ancherske Rejselegat på 1.800 kr.

1906: Rugens Sange – og andre Digte.

Helt klart Jeppe Aakjærs litterære gennembrud. Digtsamlingen er siden solgt i mindst 125.000 eks. – og sælges stadig!

1907: På Aftægt. 

Fortælling imod aftægtssystemet.

1907: Livet paa Hegnsgaard.

Skuespil i 4 akter skrevet i 1901 udkom nu i bogform

1908: Markfest i Aakjær for Jeppes forældre.

Forløber for Jenle-festerne med 3.000 pers.

1909: Ulvens Søn.

Skuespil i 4 akter.

1910: Den Sommer og den Eng. Digtsamling.

34 digte

1911: Frederik Tapbjergs Plovgilde.

8 fortællinger i prosa

1911: Naar Bønder Elsker.

Skuespil i 5 akter

1911: Gammel Jehannes hans Bivelskistaari.

Fortællinger fra Bibelen på dialekt

1913: Sommertaler.

15 taler afholdt gennem årene nu udgivet i bogform.

1914: Arbejdets Glæde.

Roman på 370 sider. Udkom i 6.000 eks.

1915. Jens Langkniv.

Roman byggede udelukkende på sagn og myter!

1916: Hvor der er gjærende kræfter.

Roman på 360 sider.

1916: Vejr og Vind og Folkesind.

Digtsamling bl.a. med digtet Havren.

1917: Himmerlbjærgpræsten.

Skuespil i 4 akter.

1918: Samlede Værker i 8 bind.

Udkom i 5.000 eks. Jeppe havde solgt rettighederne til alt, han havde skrevet indtil da og modtog 150.000 kr. i honorar!

1919: Af min Hjemstavns Saga.

Udelukkende lokalhistoriske artikler på i alt 733 sider.

1921: Pigen fra Limfjorden.

Roman på 200 sider.

1921: Hjærtegræs og Ærenpris.

Digtsamling på 150 sider

1922: For læng, læng sind.

Jeppe ’forjysker’ Robert Burns digt ”Auld Long Syne” fra skotsk til jysk.

1923: Po fir glowend Pæl.

En sangsamling på 170 sider. Udpluk af de sagn, som Jeppe havde indsamlet som ung.

1925: Rejsegildet.

Skuespil i 5 akiter.

1926: Under Aftenstjærnen.

Digtsamling på 121 sider.

1929: Studier fra Hjemstavnen.

I perioden fra 1929 til 1932 udkommer 6 bind lokalhistoriske artikler

1931: Samlede Digte.

Året efter Jeppes død udgiver Gyldendal ”Samlede Digte af Jeppe Aakjær” i 3 bind.

1932: Efterladte Erindringer.

Bogen var så polemisk imod Jeppes ægteskab med Marie Bregendal, at hun i 1934 udgav en bog med titlen: ”Små kommentarer til Aakjærs Erindringer.