Jeppes lyrik, noveller og romaner

Jeppe AakjaerJeppe Aakjærs forfatterskab blev stort, og der arbejdes den dag i dag med at kortlægge det hele. Stadig nye dokumenter og skriv dukker frem fra gemmerne som skal konserveres og gemmes forsvarligt. Nedenstående giver et indblik i mange af Aakjærs udgivelser, og denne liste vil løbende blive opdateret efterhånden som dokumenterne bliver registreret.

Romaner

1904 Vredens Børn

1907 Paa Aftægt

1914 Arbejdets Glæde

1915 Hedevandringer

1916 Jens Langkniv

1916 Hvor der er gjærende Kræfter

1921 Pigen fra Limfjorden

Fortællinger

1899 Bondens Søn

1900 Vadmelsfolk

1901 Fjandboer

1908 Hvor Bønder bor

1911 Af gammel jehannes hans Bivelskistaari

1913 Jævnt humør

1923 Po fir glowend Pæl

Digte

1899 Derude fra Kjærene

1905 Fri Felt

1906 Sange og andre Digte

1909 Mulm og Malm

1910 Den Sommer og den Eng –

1913 Esper Tækki

1916 Vejr og Vind og Folkesind

1921 Hjærtegræs og Ærenspris

1924 Hejmdals Vandringer

1927 Under Aftenstjernen

Drama

1907 Livet paa Hegnsgaard

1909 Ulvens Søn

1911 Naar Bønder elsker

1917 Himmelbjærgpræsten

1925 Rejsegildet

Samlede værker

1918-19 Samlede Værker 1-8

1931 Samlede Diget 1-3

1932 Digte og Noveller

Erindringer og Breve

1928 Fra min bitte Tid

1929 Drengeår og Knøsekår

1929 Før der dages

1934 Efterladte Erindringer – udgivet af Georg Saxild

1944 Breve fra Jeppe Aakjær, 1883-1899 – udgivet af Solbjerg Aakjær Bjerge

1990 Drøm og drama. Breve mellem Jeppe Aakjær og hans Søskende, af Kamma Aakjær

Essays, biografier o.a.

1887 Missionen og den Høvding

1903-04 Steen Steensen Bilchers Livstragedie i Breve og Aktstykker I-III

1905 Fra Jul til Sanct Hans

1913 Sommer-Taler

1919 Mit Regnebræt

1927 Min Hædersdag paa Kjøbenhavns Raadhus 10. september 1926

1928 Fra min Bitte-tid

1929 Drengeaar og Knøsekaar

1929 Før der Dages

1929 Langs Karupaaens Bred. Studier fra Hjemstavnen

1930 Fra Agermuld og Hedesand. Studie fra Hjemstavnen

1930 Konge, Adel og andre Sallingboer

1930 Studie fra Hjemstaven

1931 Gammel Brug og gammel Brøde – Studier fra Hjemstavnen

1932 Muld og Mænd – Studie fra hjemstaven

1932 Fra Sallingland til Øresund Studier fra Hjemstavnen

Udgivelser om Jeppe Aakjær

1936 Marie Bregendahl: Smaa kommentarer til Jeppe Aakjærs Erindringer

1992 Solvejg Bjerre: Længe siden. Gyldendahl

1999 Henrik Fibæk Jensen: Jeppe Aakjær Spillemand og stridsmand.

Historisk samfund for Skive og omegn

2006 Johs. Nørregaard Frandsen: Forord til Rugens Sang. Hovedland

2009 Johs. Nørregaard Frandsen: Rugens sange – Jeppe Aakjær i Danske litteraturs

historie 1870-1920. Gyldendahl

2011 Johs. Nørregaard Frandsen: Efterord til Vadmelsfolk. Forlaget Jenle

Aakjaer Vredens boern

.

.

aakjaer Valmelsfolk

.

.

.

.

.

..

.

.

.