Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Bestyrelse

OPGAVEFORDELING

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand
Karen Margrethe Rasmussen
Mail: Formand@jenle.dk

Jenleudvalget, Annoncer + foldere m.m., Ansvarlig Pressen, Bogudgivelsen, Telefon

Næstformand
Thøger Berg
Jenleudvalget, Praktiske opgaver
Sekretær
Aase Johansen
Annoncer + foldere
Ruth Astrup Kristensen
Mail: info@jenle.dk
Koordinator, Opkrævningsgruppen, Billettering, Medlemmer, Bogdepot (styring), Indkøbsansvarlig Uds. Af medlemsbog
Else Bundgaard Koordinator, Leder butiksgruppen, Frivillig i butikken
Kurt Lomborg Jenleudvalget. IT-gruppen, Web-shop. Hjemmeside Uds. Af medlemsbog. Tovholder kommunen
Karen Pedersen Arrangements gruppen. Arbejdende Værkst. Tovholder – rengøring. Frivillig i butikken
Kirsten Borger Museumsgruppen, Kult’Naut, Annoncestandere, Bogudgivelsen
Helge Strøm IT-gruppen, Web-shop, Hjemmeside, Billettering, Opkrævningsgruppen, Conventus, Skiveportalen
Suppleanter:
Jens Jensen Turisme, Conventus, Opkrævningsgruppen. Skive Mødet
Bente Dahl Kulturelt Samråd, Sponsorudvalg
Hanna Høgh Kasser, Billettering

Jeppe Aakjaer

Nanna Aakjaer

Arbejdsgrupper

OPGAVEFORDELING

Grupper
Dialektgruppen Hans Frederiksen
Per Mouritsen
.
IT / Jenle.nu
Peter Mønning
Ole Sørensen
.
.

.
Helle Kjærulf
Helge Strøm

Rundvisergruppen Annalise Jensen
Butiksgruppen Else Bundgaard
Else Mehlsen
Medlemmer Inge Lis Sørensen
Ruth Astrup Kristensen
Arrangementsgruppen Bodil Jacobsen
Annalise Jensen
Karen Pedersen
Kirsten Futtrup
Tove Schreiber
Sponsorudvalg Karen Nørgaard
Inge Lis Sørensen
Bodil Jacobsen
Bente Dahl
Berit Brunsgaard
IT-gruppen Kurt Lomborg
Helge Strøm
Svenning Futtrup
Helle Kjærulf
Opkrævningsgruppen Jens Jensen
Ruth Astrup Kristensen
Helge Strøm
Museumsgruppen Kirsten Borger
Lene Musgaard
Ole Sørensen
.
.
Onsdagsholdet
Lyd og lys Svenning Futtrup
Kirsten B
Paul W.
Foto og film Ole Sørensen Helle Kjærulf
Facebook, plakater m.m. Ole Sørensen Helle Kjærulf