Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Bestyrelse

OPGAVEFORDELING

Bestyrelsesmedlemmer:

 
Formand
Karen Margrethe Rasmussen
Mail: Formand@jenle.dk
Jenleudvalget, Annoncer + foldere m.m., Ansvarlig Pressen, Bogudgivelsen, Telefon
Næstformand
Thøger Berg
Jenleudvalget, Praktiske opgaver
Kurt Lomborg Jenleudvalget. IT-gruppen, Web-shop. Hjemmeside
Uds. Af medlemsbog. Tovholder kommunen
Kirsten Borger Museumsgruppen, Kult’Naut, Annoncestandere, Bogudgivelsen
Helge Strøm IT-gruppen, Web-shop, Hjemmeside, Billettering, Opkrævningsgruppen, Conventus, Skiveportalen

Suppleanter:

 
Jens Jensen Turisme, Conventus, Opkrævningsgruppen. Skive Møde
Hanna Høgh Kasser, Billettering

Jeppe Aakjaer

Nanna Aakjaer

Arbejdsgrupper

OPGAVEFORDELING

Grupper

Koordinator, selskaber Else Bundgaard, Ruth Astrup Kristensen
Kulturelt Samråd Bente Dahl
Dialektgruppen

IT / Jenle.nu

Hans Frederiksen
Per Mouritsen


Peter Mønning
Ole Sørensen

Helle Kjærulf
Helge Strøm
Rundvisergruppen Annalise Jensen
Butiksgruppen Else Bundgaard
Else Mehlsen
Medlemmer Inge Lis Sørensen
Ruth Astrup Kristensen
Arrangementsgruppen Bodil Jacobsen
Annalise Jensen
Karen Pedersen
Kirsten Futtrup
Tove Schreiber
IT-gruppen Kurt Lomborg
Helge Strøm
Helle Kjærulf
Opkrævningsgruppen Jens Jensen
Ruth Astrup Kristensen
Helge Strøm
Museumsgruppen Kirsten Borger
Lene Musgaard
Ole Sørensen
Onsdagsholdet
Lyd og lys Svenning Futtrup
Kirsten B
Paul W.
Foto og film Ole Sørensen Helle Kjærulf
Facebook, plakater
Instagram
Ole Sørensen
Peter Fyllgraf
Helle Kjærulf
Annoncer + foldere Aase Johansen