Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Bestyrelse

OPGAVEFORDELING

Bestyrelsesmedlemmer:  
Formand
Karen Margrethe Rasmussen
Mail: Formand@jenle.dk
Annoncer + foldere m.m., Ansvarlig Pressen, Bogudgivelsen, Telefon
Næstformand
Kristian Hedegaard Nielsen
Byggeudvalg, Stedfortræder for formanden
Kurt Lomborg IT-ansvarlig, Web-shop. Hjemmeside Uds. Af medlemsbog.
Peter Hørup Museumsgruppen 
Annette Torp  Kulturelt Samråd
Helge Strøm IT-gruppen, Web-shop, Hjemmeside, Billettering, Opkrævningsgruppen, Conventus, Skiveportalen, Modtager af effekter
Suppleanter:  
Jens Jensen Turisme, Conventus, Billetansvarlig, Opkrævningsgruppen. 
Hanna Høgh Kasser, Indkøb, Billettering

Jeppe Aakjaer

Nanna Aakjaer

Arbejdsgrupper

OPGAVEFORDELING

Grupper
Koordinator, selskaber Ruth Astrup Kristensen
Kulturelt Samråd Annette Torp
Dialektgruppen Hans Frederiksen
Per Mouritsen

IT / Jenle.nu
Peter Mønning

Helle Kjærulf

Helge Strøm

Rundvisergruppen Annalise Jensen
Tove Schreiber
Butiksgruppen Else Mehlsen
Medlemmer Helge Strøm
Arrangementsgruppen Tove Schreiber
Bodil Jacobsen
Annalise Jensen
Karen Pedersen
Kirsten Futtrup
IT-gruppen Kurt Lomborg
Helge Strøm
Peter Mønning
Forlagsgruppen PK Nielsen
Kirsten Borger
Knud Kramshøj
Karen Margrethe Rasmussen
Museumsgruppen Kirsten Borger
Lene Musgaard
Peter Hørup
Onsdagsholdet
Lyd og lys Børge Høj Jensen
Helge Strøm
Paul W.
Onsdagsholdet Thøger Berg Nielsen
Børge Andreassen
Børge Jensen
Erik Vestergård
Ib Høegh
Kaj Ove Pedersen
Jens Rogil
Karl Bundgaard
Lene M. Christensen
Svenning Futtrup
Jens Christensen
Poul Holmgård
Benny Hav Johansen
Foto og film Helle Kjærulf
Facebook, plakater

Instagram

Peter Fyllgraf Helle Kjærulf
Indkøb Hanna Høgh
Ruth Astrup Kristensen
Opkrævningsgruppen Jens Jensen
Ruth Astrup Kristensen
Helge Strøm
Hanna Høgh
Webshoppen Kurt Lomborg
Helge Strøm
Annoncer + foldere Aase Johansen