Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Bestyrelse

Formand

Karen Margrethe Rasmussen

Jenleudvalget
Annoncer + foldere m.m.
Ansvarlig Pressen
Info.jenle.dk
Bogudgivelsen

Næstformand

Thøger Berg

Jenleudvalget
Praktiske Opgaver

Kasser

Ruth Astrup Kristensen

Koordinator
Opkrævningsgruppen
Billettering
Medlemmer
Bogdepot (styring)
Indkøb

Sekretær

Aase Johansen

Annoncer + foldere

Koordinator

Else Bundgaard

Leder butiksgruppen
Frivillig i butikken

IT-gruppen

Kurt Lomborg

Jenleudvalget
Hjemmeside
Tovholder kommunen

Arrangementsgr.

Karen Pedersen

Arbejdende Værksteder
Tovholder Heidi (rengøring)
Frivillig i butikken

Museumsgr.

Kirsten Borger

Kult’Naut
Annoncestandere

Bogudgivelsen

Sponsorudvalget

Karen Nørgaard

Suppleant

Jens Jensen

Turisme
Conventus
Opkrævningsgruppen
Skive Mødet

Suppleant

Helge Strøm

Hjemmeside
IT-gruppen
Opkrævningsgruppen
Billettering

Suppleant

Bente Dahl

Kulturelt Samråd

Sponsorudvalget

Bogholder

Hanna Høgh

Billettering

Arbejdsgrupper

DialektgruppenHans Frederiksen
Per Mouritsen
Peter Mønning: Hjemmesiden
RundvisergruppenAnnalise Jensen
ButiksgruppenElse Bundgaard
Else Mehlsen
MedlemmerInge Lis Sørensen
Ruth Astrup Kristensen
ArrangementsgruppenBodil Jacobsen
Annalise Jensen
Karen Pedersen
Kirsten Futtrup
Tove Schreiber
SponsorudvalgKaren Nørgaard
Inge Lis Sørensen
IT-gruppenKurt Lomborg
Helge Strøm
Svenning Futtrup
OpkrævningsgruppenJens Jensen
Ruth Astrup Kristensen
Helge Strøm