Jenlefesten 1908 til 1930

1908

I 1908 havde Jeppe Aakjær besluttet, at han ville rejse en mindesten over forældrene ved landsbyen Aakjær i Fly sogn, hvor han var født og opvokset. Aakjær annoncerede, at han ville holde “Markfest i Aakjær” den 12. juli

I Skive Folkeblad havde man skrevet, at Jeppe Aakjær forventede omkring 150 deltagere. På dagen kom der 3000, hvilket overraskede alt og alle.

Den 27. juli havde Nanna, der var formand for den stedlige kvindevalgretsforening, et møde på Jenle. Det var Nannas ide, at skrænten ud mod engen og fjorden var velegnet til møder med taler og optræden, mens der var et vidunderlig vejr til Markfesten i Åjær, gik Nannas møde bogstavlig i vaks, ide et herrens uvejr med torden og skypumpe gik over egen. De fleste tog hjem, blot en tapper lille  skare holdt sand, ud af de knap 300 der var mødt op, mødet bliv holdt i laden, hvor Jeppe Aakjær bød velkommen, Nanna bød på saftevand og kager.

De to møder blev grundlaget for jenlefesterne.

Inspirationen kom selvfølgelig også for Aakjærs store interesse fra St.St. Blichers forfatterskab og kendskabet til dennes succes med “Himmelbjergmødern

I 1910 blev den første egentlige Jenlefest holdt af Jeppe Aakjær sammen med de socialdemokratiske foreninger i Skive og Salling, og det sammenarbejde varede til 1921, hvorefter Jeppe Aakjær var ene om de 6, der holdtes derefter, den sidste i 1929, året før Jeppe Aakjærs død i 1930

1910

Det første Jenlemøde blev holdt den 10. juli.
Til det første møde kom der 4000 deltagere.
Jeppe Aakjær talte over emnet: “Hytter i alle lande” – Forén jer husmænd.
Redaktør H.P. Hansen emne var: “Om husmændenes problemer”.
Desuden optrådte Saxtorth Mikkelsen.

1911

Mødet blev afholdt den 23. juli med 3000 deltagere.
Jeppe Aakjær talte over emnet: “Herremænd”
Folketingsmand F.J. Borgbjerg: “Dansk politik siden 1901”
xtorth Mikkelsen optrådte som artist.

1912

Mødet blev afholdt den 14. juli med 4-5000 deltagere.
Jeppe Aakjær: Velkomsttale til P. Munch, som fremkalder “Andersen Nielsen-Kampagnen”
Dr.Phil. P. Munch: “Bonden og Grundloven”
Redaktør H.P. Hansen emne var: “Socialismen og kristendommen”.
Johannes Fønss optrådte som artist.
Det år sang man “Sang til demokratiet”

1913

Jenle festen 1913Mødet blev afholdt den 20. juli
Taler af Jeppe Aakjær og Folketingsmand K. M. Klausen.
Sidstnævntes Foredrag var et begejstret Indlæg for Ungdomsskolen, hvis Program blev udførligt omtalt. Aakjær talte om Skolens Forhold til Kirken og sluttele med Kravet om fuld Religionsfrihed.  Talen er trykt under Titlen “Debatten Rejst!” i Politiken 29. juli 2013  (Mit Regnebræt I, Nr. 601).  Den blev senere angrebet i Pressen af Højskoleforstanderne L. Kæstel og Marius Møller og af  + i “Hovedstaden” 12-13/8 1913.  Under Foredragene blev enkelte Tilhørere distraherede af nogle Store Græshopper, der desaarsag blev omtalt i talrige Dagblade.   Om Aftenen var der oplæsning af Aakjær og Sang af Johannes Fønss.  Trods Bygevejr var der ankommet 3000 – 4000 Mennesker

Skrevet af August F. Schmidt (Skive bogen 1935)

.

.

.
1914

Mødet blev afholdt den 5. juli med 3-4000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Herremandsvældet og dets følger”
Folketingsmand Ivar Berendsen: “Landstingets omdannelse, almindelig valgret.”
Redaktør H.P. Hansen emne var: “Socialismen og kristendommen”.
Johannes Fønss optrådte som artist.

Det år blev der sunget 3 nye sange:
Aakjær havde opfordret Thøger Larsen til at skrive en sang til Jenlefesterne. Sangen var “Danmark nu blunder den lyse nat”. Sangen er siden sunget til alle Jenlefester.

De to andre sange var:
Martin Andersen Nexø: “Snart er dagen inde”.
Jeppe Aakjær: “Landarbejder-Sang”..

1915

Mødet blav afholdt den 1. august med 600 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Danmarks nye forfatning og freden”
Indenrigsminister Ove Rode: “Om det arbejde der må udføres i fredens tjeneste, når krigen er omme.”
Jeppe Aakjærs sang: “Sej mæ, ska vi mej i Kri?”.

1916

Mødet blev afholdt den 9. juli med 4000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Hedens Fredning”
Landbrugsminister Kr. Pedersen: “Jordspørgsmålets løsning”
Møller P. Hermansen: “De fattige og undertrykte”.
Johannes Fønss optrådte som artist.

1917

Mødet blev afholdt den 8. juli med 3-4000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Velkomst til Stauning”
Kontrolminister Thorvald Stauning: “Om krigen og fredsarbejdet”
Johannes Fønss optrådte som artist.
Sange: “Historiens sang” og “Fred”.

1918

Mødet blev afholdt den 14. juli med 4-5000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Nørrevejles historie og Velkomst til Ove Rode”
Jeppe Aakjær: “Fortæller om sin politiske udvikling”
Landbrugsminister Kr. Pedersen: “Jordspørgsmålets løsning”
Indenrigsminister Ove Rode: “Demokrati imod tvangsstyre”.
Johannes Fønss optrådte som artist.

1919

Nanna Aakjær havde brækket et ben og festen blev derfor aflyst.

Nanna Aakjær var en meget vigtig brik i Jenlefesterne. Mange gæster kom flere dage før festen blev afholdt, og blev der også nogle dage efter. Ved festerne overnattede 60 – 80 gæster på Jenle – og alle skulle have sengeplads og bespises. Huset var i gang flere uger før festerne. Nanna var krumtappen bag disse kæmpearrangementer.

1920

Mødet blev afholdt den 1. august med 8000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Velkomst til H.P. Hanssen”
Sønderjydernes fører H.P. Hanssen: “Om nordslesvigernes tunge skæbne under krigen og genforeningen”
Jeppe Aakjær: “Om Blicher og E. Bindstouw”
Johannes Fønss optrådte som artist.
Sang: “Goddaw Ijen”

.

.

.

.

1921

Mødet blev afholdt den 10. juli med 4-5000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Bismarck flyttes”, hvad består i et samfund, hvad synker i grus? Forfatteren Johannes Skjoldborg: “Dansk folkeoplysning”
Johannes Fønss og Fru Harriet Wendelhaven optrådte som artister.

1922

Mødet blev afholdt den 9. juli med 2000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Bonden og Korporalen” og “Om dødens høst”
Statsrevisor Carl Slengerik: “Om vort militær”
Johannes Fønss og Ayoë Willumsen optrådte som artister.

1923

Mødet blev afholdt den 8. juli med 2244 betalende deltagere.
Jeppe Aakjær: “Ny og gammel Fædrelandskærlighed”
Johannes Fønss og Albert Luther optrådte som artister.

1924

Mødet blev afholdt den 6. juli.
Jeppe Aakjær: “Historiske Spøgelser”
Johannes Fønss, Albert Luther og Ayoë Willumsen optrådte som artister.

1925

Mødet blev afholdt den 5. juli med 5000 deltagere.Jeppe Aakjær: “Om Klassepolitik”
Justitsminister K.K. Steincke: “Politik og kultur”.
Oplæsning: Harald Bergstedt.
Johannes Fønss og Ayoë Willumsen optrådte som artister.

.

1926

Annonce Jenle fest juniMødet blev afholdt den 25. juli med 2000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Lyssyn og Sortsyn”
Socialminister F.J. Borgbjerg: “Dansk politik 1901 – 26”.
Johannes Fønss og Edith Dam optrådte som artister.

.

.

1927 – 28

Jeppe Aakjær var syg og kunne derfor ikke afholde festerne.

1929

Jenle festen1919Mødet blev afholdt den 14. juli med 2-3000 deltagere.
Jeppe Aakjær: “Det nationale og det sociale”
Forsvarsminister L. Rasmussen: “Går ind for afrustning”.
Forfatter Johannes Buchholtz: “Advarer imod pessimisme”. Albert Luther optrådte som artist.

Se Program for Jenle festen 1929

.

.

.

1930

Jeppe Aakjær døde den 22. april 1930 og dermed sluttede Nanna og Jeppe Aakjærs egne Jenlefester. I 1980 i forbindelse med 50 året for Jeppe Aakjærs død blev Aakjærselskabet dannet. Selskabet afholdte den første Jenlefest i 1981. De nye Jenlefester.

..

.