Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Kort introduktion af Jeppe Aakjær

Jeppe Jensen (Aakjær):
Født i Aakjær ved Fly den 10. september 1866
Død 22. april 1930 på Jenle

Forældrene:
Gårdejer Jens Peder Jensen (1834-1901)
Catrine Marie (Margrethe) Jeppesen (1839-1890)

Søskende:
Margrethe, født 1862
Jens, født 1864
Kirsten, født 1869
Jens Christian, født 1872
Hans Peder, født 1878
Bodil, født 1881

Opvækst og uddannelse:
Skolegang i Fly skole. han var hyrdedreng, dog kun en sommer, den ny lærer, Niels Jakobsen, hjalp ham på Staby Højskole (1882).
Indsamling af sagn og fortællinger til Ewald Tang Kristensens “Skattegraveren”
Præliminæreksamen fra Blågård Seminarium i 1886.
Fængsel i Viborg arrest i 1887.
Askov Højskole 1888
Underviser 1888-1892
Filosofikum på Kbh. Universitet 1895
Litterær debut 1897: Missionen og dens høvding

Ægteskaber og familie:
Gift 1. gang 11. juli 1893 i København (b.v.) med forfatter Marie Bregendahl, født 6. november 1867 i Fly sogn ved Skive, død 22. juli 1940 i København. Ægteskabet opløst 1907. Med Marie Bregendahl fik Jeppe Aakjær sønnen Svend Aakjær.

Gift 2. gang 25. april 1907 i København (b.v) med billedskærer Nielssine Juliane Nanna Jensen Krog, født 23. januar 1874 på Store Døs, Måbjerg sog, død 4. august 1962 på Skive Sygehus. Med Nanna fik Jeppe Aakjær datteren Solveig (gift Bjerre) 8. oktober 1908 – 2001 og sønnen Espen Aakjær 2. juli 1911 – 1958.

Jeppe Aakjærs første bogudgivelse Missionens og dens Høvding i 1897, måtte han selv betale for at få trykt, da alle, han henvendte sig til, ikke ville trykke og udgive bogen, da bogen var ret polemisk. Så Jeppe lånte 300 kr. af mejeriejer Esper Andersen, Jebjerg. Bogen udkom i 1.500 eks.

I 1899  udkom fortællingen Bondens Søn. RomanHerefter fandt Jeppe ud af, at han jo kunne leve af at skrive, og forlod Marie Bregendal og sønnen.

I 1902 træffer Jeppe helt tilfældigt Nanna Krogh fra Maabjerg ved Holstebro. De forelsker sig i hinanden og beslutter, at de vil giftes, men Jeppe var jo gift med Marie Bregendal, og skulle først skilles. Seperationstiden var dengang 5 år.

I 1904 udkom romanen Vredens Børn, bogen vakte stor opsigt og bragte Jeppes forhold til gårdmændene på frysepunktet, idet bogen indeholdt detaljerede beskrivelser om, hvorledes tyendet på landet blev behandlet og boede i usle karlekamre. Der kom i alt mere end 1.000 avisartikler imod bogen. Gårdmændene sagde, at Jeppe var fuld af løgn og usandheder. Regeringen nedsatte i konsekvens af bogen en tyendekommission, der resulterede i, at Tyendeloven fra 1854 blev ophævet. Bogen blev oversat til svensk, tysk, hollandsk, norsk, fransk og rusisk.