Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Foredrag og udstillinger m.m.

Siden bliver løbende opdateret

ARRANGEMENTER I 2024

Torsdag d. 25. april kl. 19.30 er der på Jenle foredrag om Nanna Aakjær

Hedebondepige, håndværker og digterkone – Nanna Aakjær 150 år

I 55 år var fruen på Jenle Nanna. Hun var medarkitekt bag bygningerne og haverne, hun dannede rammen om Jenlefesterne og skabte et smukt digterhjem. Med en uddannelse som billedskærer og modellør udsmykkede hun Jenles møblement, bygninger og haver med træudskæringer i skønvirkestil. Hun var lokalt engageret i Landsforbundet for Kvindevalgret og Danske Kvinders Fredskæde.

En aktiv kvinde i et spændende stykke danmarkshistorie, men hvorfor valgte Nanna at leve en mere tilbagetrukket tilværelse som digterkone og ikke leve af sine evner som træskærer?

Det spørgsmål forsøges besvaret under foredraget. Her belyses Nannas mange roller, og er samtidig en promovering af en ny kommende portrætbog om Nanna Aakjær.

Foredragsholder Helle Søndergaard er tidligere rundviser på Jenle og har siden 2019 arbejdet med bogen Nanna – en portrætbog om Nanna Aakjær, som udkommer i 2024.

Entre: Entre:
Køb billetter: online kr. 75,00
Køb billetter: museumsbutikken kr. 75,00

Mandag den 10. juni kl. 19.30 – Fortælleraften på Jenle med Dansk Generalkonsul i Flensborg – Annette Lind.

Annette Lind

Annette Lind

Annette er opvokset i Spøttrup og datter af fhv. borgmester Alex Lind og Anna Marie Lind.

Annette har haft en meget flot karriere som folketingspolitiker for Socialdemokratiet fra 2008 til 2024, hvor hun har haft spændende ordførerskaber og formandskaber i forskellige udvalg.

Fra 1. marts 2024 er Annette blevet Dansk Generalkonsul i Flensborg.

Annette er en af de personer, som sætter vores lokalområde på landkortet. Hun kommer og fortæller om sin opvækst i området og vil foruden fortælle om sin spændende politiske karriere.

Vi glæder os til at byde Annette velkommen til en indholdsrig aften på Jenle.

Entre:
Køb billetter: online kr. 100,00
Køb billetter: museumsbutikken kr. 120,00

Tirsdagsfortællinger

Tirsdage i juli og august kl. 11.00

Fortællingen om Nanna og Jeppe Aakjær.

Mød op til en spændende og oplysende arrangement om Nanna og Jeppe Aakjær på Jenle.
Det varer ca. 1 1/2 time og starter med en rundvisning ude og inde på gården Jenle.
Der efter fortælles der historier af og om Jeppe Aakjær og der synges et par sange..
Vi ser Nannas fine træskærer arbejde, som hjemmet bærer stor præg af.
Efterfølgende er der mulighed for at udforske museet og haven  eller gå en tur ad digterruten og forbi Nanna og Jeppe Aakjærs grav i skoven.

Døren til møllen på Jenle

Døren til møllen på Jenle

Husk at have god tid, der er meget at opleve.

Entre: Alm. entre til museet

Datoer:

02.07.2024     06.08.2024
09.07.2024     13.08.2024
16.07.2024     20.08.2024
23.07.2024     27.08.2024
30.07.2024

Onsdags udegåtur

onsdage i juli kl. 10.00 – ca. 1 time

Vi følges ad på en gå-rute i naturen omkring Jenle, hvor der fortælles om Nanna og Jeppe Aakjærs spændende samliv Naturen omkring Jenlepå Jenle, hvor også naturen betød meget for den.

Entre: gratis adgang

Datoer:

03.07.2024
10.07.2024
17-07.2024
24.07.2024
31.07.2024

Torsdagscafe

Torsdage i juli kl 15.00 – 16.00

Torsdag den 11. juli
Jeppe Aakjær – Forbandet være Krigen – Sange og fortællinger om Aakjærfamilien i krig og fred…
Hør historien om Aakjærs far, der blev indkaldt som soldat i 1864. Hør historien om hvorfor Jeppe
blev kasseret som rekrut på Sølvgades kasserne.
Og hvordan gik det til, at Aakjærs søn Esben endte i aktiv krigstjeneste under 2. verdenskrig selv
om han delte sin fars pacifistiske synspunkter?
Aakjærfamiliens historie er eksemplarisk til at belyse nogle af de dilemmaer, vi står med i dag…
Engang talte vi om at smede svær om til plovjern. I dag har fredens fortalere svære vilkår.
Oprustningsspiralen drejer lystigt. Militarismens logik går atter sin sejrsgang. Og dødens købmænd
gnider sig i hænderne…
Vi vil synge Aakjærs fredssange. Og dele tanker om de fortvivlende dilemmaer i lyset af krigene i
Ukraine og Palæstina…

Torsdag den 18. juli
Jeppe Aakjær – Kommer I snart, I Husmænd!
– Sange og fortællinger om arbejderne i by og på land…
Aakjær beskrev med stor indignation tyendes usle sociale kår på landet og den nye arbejderklasses
kamp for bedre levevilkår i byerne. Han valgte side i denne kamp og gav stemme til de underprivilegerede, de fattige, børnene, kvinderne, de gamle og de udstødte…
Aakjær havde et selvoplevet forhold til livet som hyrdedreng og de sociale forhold på landet. Men
han fik også indblik i arbejderfamiliernes forhold, da han boede halvdelen af sit voksne liv i København. Han skrev sange om disse forhold og oversatte eller gendigtede arbejdersange fra svensk, tysk og engelsk.
Særligt børnene, der voksede op i fjerde baggård og aldrig så dagens lys havde Aakjærs bevågenhed. Det stod i skærende kontrast til hans egen barndom på de grønne enge ved Karup å.
Vi synger Aakjærs arbejdersange. Og deler forundring og fortvivlelse over hvordan vi i dag – i et af verdens rigeste samfund – tillader at uligheden stiger og at 60.000 børn vokser op under fattigdomsgrænsen…

Torsdag den 25. juli
Jeppe Aakjær – Alle mine længsler
– Sange og fortællinger om kjærligheden…
Kærligheden er et centralt tema i Aakjærs digtning.
Og han kommer hele paletten rundt: Stormfulde forelskelser, røde kinder og bankende pigehjerter, hanekamp om pigernes gunst, kampen mellem drift og moral, det uskyldige kys, det fysiske begær, det modne ægtepars lykkefølelse og de gamles mindeblide erindring om ungdommelige drømme og længsler…
Men også: Idealernes forlis, tvangsægteskaber, sociale urimeligheder, dobbeltmoral, svig og svigt, jalousi, ulykke og død…
Og Aakjær oplevede det meste i sit personlige liv: Forelskelser, to ægteskaber i medgang og modgang, separation, skilsmisse, 3 børn og en hel del andet der imellem…
Vi synger Aakjærs kærlighedssange.
– Både de smukke, de sjove og de sørgelige.
Måske deler vi også forundring over vor tids kønsdebat, MeToo og en boomers manglende evne til at navigere i 72 mulige kønsidentiteter…

Entre: Alm. entre til museet

Datoer:

11.07.2024
18.07.2024
25.07.2024

Aakjærfortællinger

Jenle - Jeppe AakjaerFredage kl. 14:00 i juli og august måned. Varighed ca. 1 time.

Fortællere fra Dialektgruppen vil fortællere og læse op af og om Jeppe Aakjær og Jenle.

Efterfølgende er der både museum og natur, som kan oplevelses på egen hånd.

Entre: Alm. entre til museet

Datoer:

05.07.2024     02.08.2024
12.07.2024     09.08.2024
19.07.2024     16.08.2024
26.07.2024     23.08.2024
……………….30.08.2024