Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Foredrag og udstillinger m.m.

Aakjæraften den 25. juli 2019 kl. 19:30

Årets Tema: Historiens sang.

Af Hans Frederiksen og Per Mouritsen

Aakjærselskabets Fortælle og Dialektgruppe afholder hver sommer en fortælle – og sangaften, hvor deres oplæsning, bl.a. på jysk, recitering af tekster, fortælling om Aakjær og hans digtning danner rammen om en velbesøgt aften i Jenles Lade.

Årets tema Historiens sang udmønter sig i, at årets Aakjær-Aften bliver en sangaften. Det betyder, at de forskellige sange bliver forklaret og begrundet af gruppens medlemmer før fællessang. Nogle af sangene (digtene) vil også blive reciteret, da alle ikke er sat i musik. Der vil også på Aakjær-Aftenen blive læst små fortællinger op.

Når vi stadig synger Aakjær-sangene, der jo trods alt er mere end 100 år ’gamle’, tror vi, at dette skyldes, at Jeppe Aakjær på en levende måde skaber billeder i vor bevidsthed, når vi synger hans sange, og derved får en personlig oplevelse!

Hvor fik Jeppe så denne poesiens bevidsthed fra? Jo, som Jeppe selv siger i sine erindringer, fik han den fra sin mor, den mor han var meget tæt knyttet til! Jeppe Aakjær fortæller om, hvordan hans mor tog ham og hans søskende med ud på engen ved Karup Å ved pinsetid.

Vi citerer fra erindringsbogen ”Fra min bitte Tid”, der udkom i 1928 på Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag:

Jenle foraar”Omkring ved pinse er de fleste blomster jo fremme og har deres skæreste farver og fineste duft. Og mor gik frem som i et tempel, frigjort fra al hverdagens tyngde, kun med tanke på, at jage efter skønne blomster. Der kan ikke tænkes noget yndigere syn og intet kan gå et ømt hjerte mere nært end sådan en udstrakt blomstereng, hvor hver grøftekant er som en Edens Have, hvor boltrede vi børn os i denne skønhed omkring mors fod, og hvor var hendes øjne milde og gode i sådan en stund. På disse blomstervandringer helt nede ved Altings begyndelse, da man kun var en dumlende unge, der på krumme ben skridtede efter sin gode mor ud over spraglede forårs enge, inddrak jeg ubevidst den poesiens nektar, hvoraf jeg senere skulle forme mine sange. Det er sikkert disse paradisiske enge, disse endeløse flader af den mest uberørte natursarthed og farveynde, der sammen med de dybe vældskilder af inderlighed og følsomhed i min mors bryst har gjort mig til den digter, jeg er!” Citat slut.

”Men også barndommen ved Karup Å har haft indflydelse på min lyrik.”

Vi citerer igen fra Jeppes erindringer ”Fra min bitte Tid”:

” Der er en intim forbindelse mellem min digtning og Karup Å; ja, det er tvivlsomt, at jeg var blevet den digter, jeg er, hvis ikke jeg var født på denne ås bredder. I hvert fald er det mig bevidst, at de dybeste glæder, jeg har haft, har jeg oplevet ved denne å og i dens enge!” Citat slut.

Jeppe Aakjær var også den digter, der løftede bonden op i nationens bevidsthed, da man før hans tid i det store og hele havde betragtet bonden som et uvidende væsen, der hovedsagelig levede ude på landet og i særdeleshed i det mørke Jylland. Men Aakjær brugte i sin digterkunst i prosa, lyrik og poesi at beskrive den landlige kultur samt den enestående natur, der er på landet.

Ved at skrive således er det en del af vores historie som Danmarks grundlag er bygget på, nemlig bønder og som sådan en stor del af vores historie. Og hvad er et samfund uden historie, der kan bygges videre på?

Før Aakjær havde Blicher skrevet lidt om den jyske natur, men det var først da Aakjær tog fat, at naturen blev løftet op i de poetiske højder, hvor den hører hjemme og befolkningen blev bevidst om den, og kom til at elske den!

Men nævnes skal også Aakjærs socialistiske sange, som i den grad har været med til at skrive vores historie, og har ændret den fra at mindre bemidlede personer ikke havde ret, men også var en del af samfundet, og som sådan skulle respekteres.

Jeppe Aakjær var helt enestående til at skrive disse sange så vi danner de billeder inde i vort hoved, som så huskes på en måde, så vi næste føler, at vi selv er tilstede i sangen.

Bare tænk på sangene ”Jeg er født på Jyllands sletter”, ”Nu er dagen fuld af sang”, ”Nu er det længe siden” og ikke mindst ”Jens Vejmand”, der levede under så kummerlige forhold.

Jo, Jeppe Aakjær har været med til at skrive vort lands historie.

Billet priser:
Køb ved forsalg kr. 50,00
Køb ved døren   kr. 70,00

Køb billetter til Aakjæraften

Litteraturdagen lørdag, den 7. september 2019 kl. 13:00

Hvert år præsenterer Aakjærselskabet en litteraturdag. Formålet med litteraturdagen er at vise bredden og mangfoldigheden af de mange forskellige forfattere, som Danmark har, men også vise respekt for og videreføre det, Jeppe Aakjær selv startede. Nemlig hans store forfatterskab og generel interesse og engagement i samfundet.

Litteraturdagen afvikles altid den første lørdag i september, her inviteres to forfattere, der hver især præsenterer en bog og taler om deres forfatterskab. Der kan være et fælles tema, men det kan også være to forfattere, der peger i hver sin retning. Mulighederne er mange.

Programmet for 2019 er:

Jenle Litteratrundager Lotte Kirkeby HansenLotte Kirkeby Hansen:

Lotte Kirkeby (f. 1970) er tidligere forlagsredaktør på Gyldendal og har siden 2007 arbejdet som selvstændig journalist, redaktør, oversætter og anmelder. Er medforfatter til fagbøger om barsel, alderdom, skilsmisse og debuterede i 2016 som skønlitterær forfatter med novellesamlingen ’Jubilæum’. Lotte Kirkeby er opvokset dels i Skive, dels på Astrup ved Breum i Østsalling.

I januar 2019 udkom hendes første roman, ’De nærmeste’, der er en fortælling om at stå midt i livet, om at se sine forældre blive gamle og sine børn vokse til og om at være den, der står alene.

Hanne Vibeke Holst:

Jenle Littaturdagen Hanne Vibeke HolstHanne-Vibeke Holst, forfatter og journalist. Født 1959, debuterede som forfatter i 1980 med ungdomsromanen HEJSA MAJSA!, mens hun fik sit litterære gennembrud med Louise-trilogien, som tæller romanerne TIL SOMMER, NATTENS KYS og HJERTETS RENHED, der udkom i årene 1985-1990.

Derudover har hun skrevet bl.a. den senere tv-filmatiserede bestseller-romantrilogi KRONPRINSESSEN, KONGEMORDET og DRONNINGEOFRET (2002-2008), UNDSKYLDNINGEN (2011) samt KNUD, DEN STORE (2013).

I 2017 er hun aktuel med romanen SOM PESTEN.

Hanne-Vibeke Holst er blevet tildelt flere priser for sit forfatterskab, bl.a. De Gyldne Laurbær i 2008 og Læsernes Bogpris i 2009.

Nikolai Kahna Kehlet Hansen

.

.

I pausen mellem de to forfattere vil det lokale musiktalent

Nikolai Kahna Kehlet Hansen levere klassisk musik på klaver.

.

.

.

.

Billet priser inklusive kaffe:
Køb ved forsalg kr. 150,00
Køb ved døren   kr. 175,00

Køb billetter til litteraturdagen