Jenles historie

Jenles byggehistorik er som følger:

  • I 1907 stod stuehuset klar sammen med laden, en staldbygning (syd) og så Vesthuset (der ikke findes i dag, men lå hvor parkeringspladsen er i dag).
  • I 1923 kom kvisten til på 1. sal i stuehuset, og hvor der er bibliotek i dag.
  • I 1928 blev drivhuset bygget på stuehuset med udgang fra dagligstuen (vest)
  • I 1928 blev stueetagen på forvalterboligen bygget (i dag studielejlighed/refugie).
  • I 1945 blev overetagen bygget på forvalterboligen (studielejlighed/refugie)
  • I 1956 blev staldbygning mod nord bygget
  • I 1988 blev Vesthuset  fjernet

Historie

Jenle-fra-Kratbakkerne

1905 blev jorden udstykket fra herregården Nørgård og et konsortium under Per Odgaard, Tastumgård, byggede avlsbygninger og stuehus, der stod færdige i 1906. Jeppe Aakjærs ældste bror, Jens Aakjær, fik skødet på gården.

1907 Nanna og Jeppe Aakjær blev gift den 25. april 1907 på København Rådhus og få dage efter flyttede de ind i det nyindrettede stuehus på Jenle. Stuehuset var tegnet af arkitekt Povl Baumann, hvis kone Nanna kendte fra Richardts Sløjdskole. Nanna arbejdede som sløjdlærerinde på skolen. Nanna og Jeppe Aakjær var kun lejere på Jenle, fra de som nygifte flyttede ind. Avlsbygningerne var indrettet således, at der i sydenden af den gamle staldlænge var hestestald, derefter svinesti, og endelig på den anden side af mellemgangen var der kostald. Fra kostalden var der adgang til laden, hvor nu Jenles butik er. Hele herligheden kostede godt 30.000 med kreaturer osv.

udkikstårn_Jenle

1908 Nanna afholdt ”kvindevalgrets-møde” på Jenle. Det blev en stor succes og begyndelsen til Jenlefesterne.

1909 måtte Jens Aakjær gå fra gården. Et konsortium, bestående af Kresten Tovborg, Gudum Kloster Mølle, gdr. P. Chr. Normann, Skættrupgård ved Hjerm, fabrikant Esper Andersen, Jyden, Aalestrup og Jeppe Aakjær, drev derefter gården indtil 1919, men Aakjær stadig kun som lejer hos konsortiet.

1910 Nanna og Jeppe Aakjær afholder den første Jenlefest.

1919 blev Aakjær eneejer efter udgivelsen af sine Samlede værker på Gyldendal. Aakjær fik 150.000 for udgivelsen

 

Nanna Aakjær arbejdsværelse

1930 Efter Aakjærs død den 22. april 1930 drev Nanna Aakjær gården – først med bestyrer, senere forpagtere – indtil året før sin død i 1962.

1954 fik også Jenle traktor i stedet for heste. Derefter blev muren mellem hestestald og svinesti fjernet, og der blev lavet bøvle til grisene, hvor der før havde været spiltove til hestene.

1956-57 blev den nye kostald bygget. I dag er bygningen indrettet til museum med udstilling af effekter fra Jenles lofter og øvrige gemmer.

1961 solgte Nanna Aakjær gården til sin datter, Solvejg Bjerre, som drev gården med forpagtere, indtil hun i 1981 solgte Jenle til Staten.

1970 Gårdens besætning blev solgt – og jorden lejer ud.

1980 Aakjærselskabet blev dannet i anledning af 50 året efter Jeppe Aakjærs død. Jenlefesterne blev genoptaget og finder nu sted hvert år første søndag i august.

 

Jenle hovedbygning1981 6. februar køber Staten (Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen) Jenle for 1,4 mill. Ønsket fra Statens side om at ville købe Jenle, blev imødekommet af Solvejg Bjerre. Handlen blev gennemført med daværende formand for Folketinget, K.B. Andersen og daværende direktør for Fredningsstyrelsen, Viggo Nielsen som primus motorer.

1993 blev den gamle staldlænge restaureret til de rum, den nu fremtræder med. Der er redskabsrum længst mod syd – den oprindelige hestestald-. Derefter er der forsamlingssal og udstillingslokale med en mellemgang imellem. Begge dele navngivet af Solvejg Bjerre til JENLES FORSMALINGSHUS, der blev indviet i oktober 1993. Den inderste sal kalder vi i dag for LIMFJORDSSALEN.

2001 Solvejg Bjerre døde dette år. Den gamle forvalterbolig blev herefter indrettet til Jenles Studiebolig, der fungerer som refugium. Stedet kan lejes fra 1 uge til 3 måneder og tildeles ved ansøgning til bestyrelsen. Ansøgningsblanketten findes på Jenles hjemmeside.

2006 udgav Aakjærselskabet det første Jenleblad.

2009 Aakjærselskabets mange frivillige har i perioden 2006 tl 2009 indrettet museet med en række tableauer om livet på Jenle. Det fremstår i dag som et godt museum. 2009 åbnede den første biograf, der har været en fantastisk succes. Første Nyheds- og informationsmail (NI) blev udsendt. NI nr. 1 var på 4 sider.

2010 blev der bygget en biograf mere. Den fik plads i Stalden.

2011 blev der indrettet et rum i museet specielt ril Esbens effekter fra 2. verdenskrig, hvilket var en del af en udstilling om Esben i anledning af 100-året for hans fødsel den 12. juli 2012. I anledning af Aakjærs 145 års fødselsdag den 10. september blev der i kanten af Nordskoven rejst en statue af Jeppe Aakjær, hvis titel er ”Jeg er havren”. Skulpturen er skabt og skænket af kunstneren Elisabeth Zeuthen. Samme dag blev forfatter Knud Sørensen , Morsø tildelt ”Aakjærprisen”.

2012 et nyt bogdepot og et nyt fryserum blev bygget. En meget smagfuld fornyelse var Jenleøllet, som vi får fremstillet hos Stårup håndbryggeri. Øllet er med slåen. Den største forandring dette år var IT-installationerne over hele Jenle. Hele denne teknologi gav inspiration til nye tiltag, men også til nye diskussioner. I hvor høj grad skal vi understøtte en museumsoplevelse, der er målrettet den enkelte. Er det ikke netop i Aakjærs ånd at fremme en fælles oplevelse. Disse museumsdidaktiske overvejelser har Aakjærselskabet ønsket at tage i efteråret 2013. Overvejelserne skal gerne samstemme vores holdninger i relation til Aakjærs forfatterskab og tænkning. Den største effektive forandring i 2012 var samarbejdet med ticketservice, der sælger vores billetter til arrangementer. I butikken har vi fået installeret ny kaffemaskine, der kan producere 600 kopper kaffe i timen.

Jenle møllen 2013 indgangspartiet til museet er færdig, så handicappede bedre kan besøge den gamle staldbygning. Sponsorer har sikret helt nye projektorer til afvikling af diasserier og indkøb af HD-videokamera osv. Aakjærselskabet har oprettet egen kanal på YouTube og profil på Facebook. Desuden sælger vi en beskeden frokostret i butikken. Vi sælger håndlavede unikke glasmagneter med møllen som motiv, i museet laves små elektroniske udstillinger. I februar blev der taget hul på forskergruppen med professor Johannes Nørgaard-Frandsen fra SDU som leder. Vi er i gang med planlægningen af teaterprojekter i 2014, hvor vi venter rigtig mange gæster.

2014 Sponsorgruppen havde i løbet af 2013 skaffet midler til inddragelse af loftet over museet. Her skulle være et rum, hvor vi både kunne have museum og have selskaber til spisning. Desuden skulle der indrettes handicaptoiletter. Rummet skulle isoleres og kunne opvarmes til møder om vinteren. I samarbejde med Skive Amatør Teaterforening opførte Aakjærselskabet Aakjærs dramastykke ”Ulvens Søn” instrueret af Jonas Littauer. Det blev en meget stor succes. I naturen åbnede Kirsten Borger en Trolderute og ”Rethink Kulturturisme” testede en dramatiseret GPS-rute.

2015 ”Høloftet” er færdig og de første udstillinger er ved at være på plads. Jenle har fået et godt rum med klimastyring, personlift og handicaptoiletter. Parkeringspladsen er gjort handicapvenlig.

Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard klippede snoren til ”Høloftet” over den 20. marts. Den 18. maj lavede vi i samarbejde med ”Salling Spillemændene” og Skive Musikskole en koncert i Skive Teatersal, der skulle markere 150-året for Carl Nielsens fødsel og Carl Nielsens samarbejde med Jeppe Aakjær. Det er 2. gang Aakjærselskabet selv går ind i produktionen af CD’er. Den første med Peter Abrahamsen og den sidste med Bente Kure og Leif Ernstsen. P.K. Nielsen bidrog med CD’en et skridt i retning af e-bogen. Det næste bliver DVD’er, og her er vi meget godt på vej i samarbejde med et professionelt firma og egne folk. De sidste 3 år har i høj grad stået i samarbejdets tegn og den linje vil vi fortsætte.

2016 I samarbejde med Skive Amatør Teater opføres ”På aftægt” på Skive Teater og på Jenle. Dramadokumentarisk kortfilm om Jeppe Aakjærs barndom: ”Min Bittetid ” udgives af AV Picture med donationer af fonde, Skive kommune og TV Midtvest, Aakjærs 150 års fødselsdag 10. september fejres med bl.a. besøg af Sct. Annæ Pigekor og genbesøg i København i Helligåndskirken med koncerten : Stillehjerte.

2017 Museet er under stor forvandling, rundgang, flere tableuer. Nyt depot er indrettet på Høloftet. Et nyt IT-system er installeret. Limfjordssalen påbegyndes at indrettes som dialektsal.

Jenle Butikken2018 Vinteren renoveringsopgaver af de mange frivillige er blandt meget nyindretning af Butikken.

2019 Loftet over Museet (Kostalden) er nu fuldt udnyttet med Folkestuen, der skal fungere som arbejds- og møderum for de frivillige. Forsamlingshuset har fået akustikisolerende plader på loftet.
Limfjordssalen er næsten færdiggjort som “Pro fir glowend Pæl”/ fortælle og dialekt stue og it- udstyr er indkøbt hertil.
Projektet “Bedre lyd og lys på Jenle” er igangsat. Der sættes bl.a. teleslynger op. Ny 15 m høj glasfiber fagstang med håndsving er rejst på plænen. 

2020 Folkestuen er færdig indrettet, bl. a. med udvidet IT faciliteter og Lydstudie. Nannas sydhave er renoveret, rester af Stenhøjen er kommet frem, bord-bænkesæt er opsat. Nu mangle Æblehaven. Aakjærs Gravsted er istandsat med ny kæde og renset op. Naturstyrelsen har istandsat sti systemet ned mod fjorden med nyt smukt hegn. Planlægning af Digterruten er under udarbejdelse sammen med Det landsdækkende Digterrute projekt (styret af Syddansk Institut) og Naturstyrelsen. Kultur/projektarbejder ansat af Skive Kommune (20 timer). Hjertestarter er opsat (sponsoreret).
Ingen Jenlefest grundet Coronapandemien

2021 Corona-pandemien betød bl.a. indkøb af 5×8 m stort telt som ude-facilitet til gæster. Teltet er en succes.
I Laden er fjernet de fleste af de tunge borde/bænke sæt. Nu kigges der på gulvet. Nyt mørkegrønt rullegardin er opsat som bagtæppe til scenen. Vinduespartiet mod den gamle gårdsplads er åbnet op for mere lys i laden – og flot brostensbelægning er lagt udenfor.
I Syd haven er der ryddet op i æblelunden og resten af området er ryddet for brombærkrat. Der er sået græs – og vilde blomster bælter er anlagt. Nye bord/bænke sæt er også opsat her. Medarbejderbibliotek er indrettet i Nannas soveværelse i Digterboligen med bøger, arbejdsplads mm. med kig ud fra Nannas altan som er blevet ”gå ud på” sikret.