Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

GENERALFORSAMLING 2023

Tirsdag den 23. maj kl. 19.30

på Jenle, Jenlevej 6, 7870 Roslev

Dagsorden iflg. vedtægter

          se vedtægterne her

Stk 2: Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde
senest den 1. marts og udsendes med indkaldelse til generalforsamling. (Iflg. §5)

Forslag sende til info@jenle.dk

MEDLEMSBOG 2023

Næste års MEDLEMSBOG 2023 er under udvikling her hen over vinteren, så den kan udgives og sendes til alle MEDLEMMER 2023 først i juni.

Bogen kommer til at indeholde nogle af Aakjærs mest underholdende værker skrevet på ren midtjysk dialekt med simultan oversættelse til rigsdansk og med henvisning til Dialektgruppens indtalinger her på hjemmesiden. Desuden er historierne krydret med tegninger, kortskitser og billeder, ligesom et efterskrift anviser, hvordan man som turist kan opsøge de steder som er beskrevet i bogen og i øvrigt i Jeppe Aakjærs liv i lokalområdet.

.

.

Renoveringen af Jenle

Aakjær_arbejdsværelse_Jenle