1. august 2021

Politisk taler Kaare Dybvad Bek (Indenrigs- og Boligminister)
Kulturel Lisbeth Trinskjær (formand Højskolerne/Højskoleforstander)
Musik  Salling Spillemænds Symfoniorkeste
Der var 450 gæster.
Tiden var fra 11:30 – 16:30

2. august 2020
AFLYST på grund af coronavirus/COVIDS-19 (forsamlingsforbud)

Politisk taler: Boligminister Kaare Dybvad
Kulturel taler: professor Johs. Nørregaard Frandsen
Musik: Salling Spillemænds Symfoniorkester
Udstilling i Forsamlingshuset : Billedkunstner Birte Mølgaard
Der var 0 gæster.