Litteratur

Kerneord om Aakjær

Mens mange forfattere behersker én eller to genre, er Aakjærs litterære stemme både meget dyb og bred. Faktisk er noget af den litteratur, som Aakjær forfattede først nu ved at blive rigtigt aktuel.

Politisk kunne man godt betragte Aakjærs forfatterskab som rød-grønt, men litterært er det langt svære at læse ind i en enkel begrebsramme. Aakjærselskabet trækker i stedet på kerneordene:
Social retfærdighed • Beskyttelse af naturen • Demokrati

Centralt i Aakjærs forfatterskab står især erklæringen, ”mit liv har været agitation!” Som digteren selv forklarede, var der ikke så lidt der drev denne agitation, sociale kritik og appel i hans prosa:

”Jeg var meget lidt tilhænger af sætningen l’art pour l’art (Kunsten for dens egen skyld.); ja, jeg betænker mig ikke på at sige, at jeg anser den for den afskyeligste doktrin, den for al folkeopdragende kunst fordærveligste, som en selvgod kritik nogensinde har bragt i omløb.

Jeg ved, jeg har denne kritiks foragt; det er ikke mere end rimeligt, da den altid har haft min. Vil nogen ha’ den ulejlighed at klynge den op på en lygtepæl, skal jeg med fornøjelse hale i rebet.” (Jeppe Aakjær: ”Artikler og taler”, 1922)

Omfanget af Aakjærs forfatterskab er stadig ukendt, da langt fra alle tekster er optegnede og udgivne. Herunder følger en foreløbig optegnelse over Aakjærs udgivne tekster, digte, romaner og skuespil:

Missionen og dens Høvding, 1897

Bondens Søn, 1899

Derude fra Kjærene, 1899

Vadmelsfolk, 1900

Fjandboer, 1901

Steen Steensen Blichers Livstragedie i Breve og Aktstykker I-III, 1903-1904

Vredens Børn, 1904

Fri Felt, 1905

Fra Jul til Sanct Hans, 1905

Rugens Sange og andre Digte, 1906

Livet paa Hegnsgaard, 1907

Paa Aftægt, 1907

Hvor Bønder bor, 1908

Mulm og Malm, 1909

Ulvens Søn, 1909

Den Sommer og den Eng -, 1910

Af gammel Jehannes hans Bivelskistaari, 1911

Naar Bønder elsker, 1911

Esper Tækki, 1913

Jævnt Humør, 1913

Sommer-Taler, 1913

Arbejdets Glæde, 1914

Hedevandringer, 1915

Jens Langkniv, 1916

Hvor der er gjærende Kræfter, 1916

Vejr og Vind og Folkesind, 1916

Himmelbjærgpræsten, 1917

Samlede Værker 1-8, 1918-1919 (forkortes i ADL: SV) Mit Regnebræt, 1919 (et sjældent eksempel på en ’selvbiografi’ af en dansk forfatter;

I Aakjærs tilfælde blev det en fortegnelse over alt, hvad han havde fået udgivet, dvs. selvstændige bøger, bidrag til tidsskrifter og aviser m.m.)

Hjærtegræs og Ærenspris, 1921

Pigen fra Limfjorden, 1921

Po fir glowend Pæl, 1923

Hejmdals Vandringer, 1924

Rejsegildet, 1925

Under Aftenstjernen, 1927

Min Hædersdag paa Kjøbenhavns Raadhus 10. September 1926, 1927

Fra min Bitte-Tid, 1928

Drengeaar og Knøsekaar, 1929

Før det Dages, 1929

Langs Karupaaens Bred. Studier fra Hjemstavnen, 1929

Fra Agermuld og Hedesand. Studier fra Hjemstavnen, 1930

Konge, Adel og andre Sallingboer. Studier fra Hjemstavnen, 1930

Gammel Brug og gammel Brøde. Studier fra Hjemstavnen, 1931

Samlede Digte 1-3, 1931

Muld og Mænd. Studier fra Hjemstavnen, 1932

Fra Sallingland til Øresund. Studier fra Hjemstavnen, 1932

Digte og Noveller, 1932

Efterladte Erindringer, udg. af Georg Saxild, 1934

Breve fra Jeppe Aakjær. 1883-1899, samlet og udg. af Solvejg Aakjær Bjerre, 1944

Drøm og drama. Breve mellem Jeppe Aakjær og hans søskende, af Kamma Aakjær, 1990