Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Digterruten på Jenle: Post 2 – Ved Aakjær statuen

Du er nu på siden med supplerende information vedrørende Digterruten på Jenle – Jeppe og Nanna Aakjærs kunstnerhjem. Der er 6 poster i alt på Digterruten på Jenle

Post 2 – Ved Aakjærstatuen ”Jeg er Havren” er digtet ”Havren” valgt, skrevet af Jeppe Aakjær i 1916. Hele digtet kan du høre oplæst herunder. Digtet er læst op af skuespiller Kristian Halken.

Digtet 'Jeg er Havren'

I digtet ”Havren” lader Jeppe Aakjær havren fortælle sin historie, fra den blev sået, til den er høstmoden. Havren bliver dermed et billede på naturens cyklus og bondens kærlighed til naturens mangfoldighed. Han lader havren tale, ikke blot om havrens anvendelse for mennesker og som dyrefoder, men også naturens andre lyde, fuglene, ringlelyden fra havrens klokker, de duggede strå og aftenstundens poetiske lys.

Statuen ”Jeg er Havren” er lavet af billedkunstner Elisabeth Zeuten, der i 2011 donerede statuen til Aakjærselskabet og Jenle.

Ved Aakjærstatuen står du tæt på det område hvor de første Jenlefester blev holdt, og første gang den 10. juli 1910. Til det første møde kom der 4000 deltagere.

Ved flere af de tidlige Jenlefester stod Jeppe Aakjærs talerstol ikke langt fra tårnet og festlighederne fandt sted i det dengang græs og lyngbegroede område ned mod vandet.

Tårnet på Jenle - stedet hvor talerene blev holdt ved de første Jenle festerJenlefesterne fortsatte, med et enkelt års undtagelse, til Jeppes død i 1930. De blev atter taget op i 1981 og er, igen med et enkelt års undtagelse, afholdt hvert år siden. Jenlefesten ligger altid den første søndag i august.

Husk at hele den visuelle del af Digterruten kan opleves ude på Jenle – et besøg vi varmt kan anbefale!