Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Dialekt og fortællegruppen på Jenle

Jeppe Aakjær skrev mange digte, noveller, romaner, skuespil og anekdoter på egnens dialekt, i flere tilfælde på den dialekt der blev benyttet i hans barndom, nemlig den sidste halvdel af atten århundredtallet, og som er en dialekt med ord og vendinger man ikke er bekendt med i dag.

Hvorfor gjorde han nu det, han kunne jo bare ha skrevet på rigsdansk? Men nej det kunne han ikke, for noget af det som kendetegner Aakjærs forfatterskab i mange tilfælde er, at han vil at læseren skal danne sig et billede i hovedet af den person der læses om eller som historien handler om.

Men Aakjær mente også at vores dialekt skulle der værnes om, da det er en del af vores kultur. Samtidig syntes Aakjær også, at der var ved at gå for meget Københavneri i den danske litteratur.

Med disse anskuelser blev der for ca. 10 år siden dannet en gruppe på Jenle med navnet ”Dialekt og fortællegruppe”. Denne gruppe består af ca. 9-10 medlemmer, alle med interesse for Aakjærs forfatterskab og ikke mindst digte og noveller på dialekt. Samtidig er vi i gruppen af den opfattelse, at vi er nogle af de sidste der kan gengive dialekten, og det gør vi ved at indlæse Aakjærs dialekt tekster på digitale medier, så det kan bevares for eftertiden og at interesserede kan få adgang til at høre dem via Aakjærselskabets hjemmeside.

Gruppen samles på Jenle ca. 1 gang i måneden, gerne mandag formiddage, hvor vi bl.a., læser dialekt tekster igennem for hinanden og diskuterer om ordene bliver udtalt rigtig, når vi er enige om at udtalen er rigtig, da først kan oplæseren få teksten indlæst digitalt. Vi tæller i øjeblikket 8 + 2 indlæsnings planlægger, og de medlemmer der indlæser tekster, er alle født og opvokset her på egnen og som sådan har godt kendskab til egnens dialekt.

Af øvrige aktiviteter, så står gruppen også for arrangementet ”Aakjær aftenen” på Jenle der foregår hver sommer.

Medlemmerne i dialektgruppen er:

Grethe Bodilsen

Ruth Dein

Grethe Funk

Per Mouritsen

Hans Brunsgård

Jørgen Purup Knudsen

Hans Frederiksen

Arbejdsgrundlag for Fortælle og Dialektgruppen:

a.

Gruppens navn er ”Fortælle og Dialektgruppen” og har hjemsted på Jenle.

Gruppen refererer til Aakjærselskabets bestyrelse og vælger frit sine medlemmer og antal af disse.

b.

Det er Dialektgruppens formål at medvirke til udbredelse af kendskab til dialekt i Aakjærs forfatterskab.

Udbredelse og fortolkning sker ved direkte fremførelse eller ved indlæsning til cd.

Teksterne på cd stilles til rådighed for nutidige medier samt fremtidig sprogforskning.

c.

Det er i det væsentlige fjandbomål og sallingbomål, der er grundlag dialektgruppens fortolkninger.

Dialektgruppens medlemmer har hver sine dialektiske forudsætninger hvad angår de nævnte dialekter og lokaliteter, samt afsmitninger mellem disse og fra andre dialekter, og fortolker ud fra dette.

d.

Begreber:

Dialekt:

Dialekt er ikke fast og entydigt.

Dialekten er fra Aakjærs tid og indtil nu undergået forandringer, så ingen nu taler den dialekt Aakjær skrev ud fra.

Dialekten som skrevet af Aakjær var i hans samtid ikke i fuld overensstemmelse med den dengang talte dialekt.

Fortælling:

Omfatter fri dialektisk gengivelse af tekster med loyalitet over for historien.

Rigsdansk tekst kan gengives som sådan eller omformet til dialekt.

Gruppens medlemmer vælger selv sin form. Tekster kan forkortes.

Oplæsning:

Omfatter ordret gengivelse af tekst med loyalitet over for teksten og med ordvalg uanset læserens dialektiske udgangspunkt.

Fremførelse/fortolkning:

Omfatter enhver nuance af gengivelse af Aakjærs digtning.

e.

Indlæsning til cd kan omfatte oplæsning eller fortælling, og det skal fremgå af indlæsningen hvilken af de to former der er tale om.

Efter indlæsning overføres og redigeres den aktuelle tekst til en word-fil, cd eller harddisk, og indlæseren alene godkender under eget ansvar.

Jenle d. 26. okt. 2015/jpk