Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, Jenle

Kulturhistoriske forfattere i børnehøjde

Projektet er støttet af Skive Kommune, Region Midt Vest Kulturudviklingsmidler, samt Tillægsaftalen 2020, her ved Projekt Kulturlaboratoriet under Kulturaftalen.

Formålet med dette projekt er at tilvejebringe et grundlæggende undervisningsmateriale, primært for grundskolens 3.-7. årgang, der kan anvendes i forbindelse med introduktion og indlæring omkring lokalhistoriske forfatterskaber. For Salling tager vi udgangspunkt i Jeppe Aakjær.

Det vi gerne vil med dette projekt er at motivere børn til at:

  1. lære noget om den lokale kontekst og den konkrete forfatter (i den aktuelle kommune), her ved et besøg i forfatterens hjem, museum eller relevante lokaliteter der indgår i forløbet, og
  2. børnene får mulighed for at benytte disse oplevelser, indtryk som et konstruktivt afsæt for produktion af egne tekster og billeder med relation til emnet, og
  3. børn tilegner sig nye færdigheder, eller dygtiggør sig f.eks. ved brug af computer og tablet.

Materialet skal udviklet således at det kan anvendes i andre kommuner.

Hvordan skal det fungere?

Udgangspunktet er at arbejdet med ”Jeppes verden” vil tage sit afsæt i et forløb, hvor elever har været på ekskursion, på tur, til Jenle og i lokalområdet og efterfølgende har arbejdet med skrivning, hvor indtryk og fotos fra ekskursionen er blevet benyttet som afsæt for det personlige arbejde med et givent emne. Måden børnene skal arbejde på, er gennem adgang til en hjemmeside (under udarbejdelse), der tilbyder et grundmateriale af fotos, tegninger, farver, tekst m.m., der kan anvendes når den enkelte elev, gruppe eller klasse sammensætter deres historie ud fra et besøg til Jenle.

Er du og din skole interesseret i at høre mere om dette projekt er du / I velkommen til at kontakte Bodil Jacobsen på 20 80 19 68 eller bodil@jenle.dk

Logo_Kultur_aftalen

Logo_Skive_Kommune

Logo_midt_regionmidtjylland