Jenleudvalg

Jenleudvalget er et udvalg der udpeges af Skive Kommunes byråd, og er dermed også et politisk og interesseudvalg for Jenle og Aakjærselskabet.

Jenleudvalget er på en måde repræsentanten på Skive Kommunes vegne og skal varetage interessen for og sikre et godt samarbejde med Aakjærselskabet og Jenle. Jenleudvalget kan også støtte Aakjærselskabet i at få præsenteret nye ideer til kulturrådet under kommunen eller f.eks. bakke op om budgetforslag eller ændringer.

I Jenleudvalget sidder der p.t. følgende:

Udpeget af Skive Kommune
Bente Bisgaard Formand
Egon Espersen  
Poul Holmgaard  
Jørgen Haugaard  
Udpeget af Aakjærselskabet
Karen Margrethe Rasmussen  
Kurt Lomborg  
Thøger Berg Nielsen  
 
Børge Engholm Andreassen Kontaktperson Skive Kommune