JENLE

Se foredrag på Foredrag
Dato:
16-01-2018

Uge nummerr:
3
Søg her!!


FORRIGE SIDE

FORSIDE


.
FOTOALBUM

LINK

SØG & SURF

KONTAKT


FOREDRAG
Foredrag om Aakjær og Jenle

Vi har kendskab til rigtig mange foredragsholdere eller musikere, der har Aakjær på programmet. Det er vigtig for os at have et overblik over disse personer, da mange af vore selskaber før de kommer på Jenle, har hørt et foredrag eller et musikarrangement derhjemme og derefter besøger os.

En del af disse personer er også rejsearrangører, der laver ture til egnen omkring Jenle og besøger de steder, hvor Aakjær har opholdt sig.

Aakjær er også kendt for sin kærlighed til dialekterne Fjandbo- og Sallingbomål. Vi mærker den generelle interesse, der er for dialekterne i disse år. Aakjærselskabet har derfor dannet en lille gruppe, der beskæftiger sig med Aakjærs to hoveddialekter. Interessen for dialekterne kan være lige fra anvendelse i dagligdagen til den rigsdansktalendes forståelse af sit modersmål. Der er altså mange tilgange til dialekterne.
En skandinavisk undersøgelse har vist, at de norske børn har et mere 'vågent sprogøre' end svenske og danske børn. Begrundelsen er at dialekter i Norge anvendes og er socialt accepteret. De norske tilstande vil vi gerne overføre til Danmark.
Vi har derfor også foredragsholdere, der har Aakjærs dialekt på programmet.

Foredragsholderne og musikarrangørerne kommer fra det meste af Danmark. Vi vil forsøge at opbygge et net af personer fra hele landet, som man kan rette henvendelse til.

Personerne vil vi oprette geografisk.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at Aakjærselskabet ikke påtager sig ansvar for kvaliteten af arrangementet. Vi kan heller ikke påtage os, at aftale priser osv. Vi formidler kun gennem hjemmesiden her!!

Vi har også kendskab til, at nogle af disse personer arrangerer ture til Jenlefesten, der hvert år afholdes den første søndag i august.


Se - Jenlefesterne fra 1980 og

Jenlefesterne 1907 - 1930
Undertekster:
FOREDRAG OG GÅTURE
Aakjærselskabet arrangerer hvert år flere ture til de destinationer, hvor Aakjær har fundet inspiration.
Et af de oplagte steder er Sjørup, hvor Aakjær i februar 1906 skrev "Rugens Sange".
Det andet sted, som vi benytter meget, er landsbyen Åkjær, der ligger syd for Skive ved Karup Å. Her er der to ture.
En tur, der starter ved Trevad Bro og hvor der fortælles om planter ved åen og om Aakjærs forhold til åen.
Den anden tur begynder ved de to sten, som Aakjær rejste over sine forældre i 1908 og slutter ved åen.
( læs mere..)

Foredrag på "Høloftet"
FIRE FOREDRAG I 2016
Har været afholdt!
Torsdage klokken 19:30. Der bliver pause, hvor der kan købes kaffe.
Sted: Høloftet på Jenle.
Entré: GRATIS.
10. marts: Sanne Have om bl.a. Nanna Aakjær.
31. marts: P.K. Nielsen: Aakjær og det religiøse.
28. april: Henning Linderoth: Om "Bondens Søn".
12. maj: Henning Linderoth: Om "Pigen fra Limfjorden"

. Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.
Der kommer nye foredrag til efteråret!
( læs mere..)

00-Link til dialektforskning mm.
En del af Aakjærselskabets formål er at øge interessen og kendskabet til Aakjærs liv og forfatterskab. Aakjær anvender både rigsdansk og dialekt, men også tekster, hvor han anvender både rigsdansk og dialekt sammen.
( læs mere..)

01-MidtVestJylland
Her kan man hente oplysninger om personer i Midt- og Vestjylland, der holder foredrag om Aakjær, laver musikarrangementer og har tilkendegivet interesse i Aakjær. Vi håber på denne måde at kunne øge interessen for Aakjær regionalt.
( læs mere..)

02 - Nordjylland
Her kan man hente oplysninger om personer i Nordjylland, der holder foredrag om Aakjær, laver musikarrangementer og har tilkendegivet interesse i Aakjær. Vi håber på denne måde at kunne øge interessen for Aakjær regionalt.
( læs mere..)

03-Østjylland
Her kan man hente oplysninger om personer i Østjylland, der holder foredrag om Aakjær, laver musikarrangementer og har tilkendegivet interesse i Aakjær. Vi håber på denne måde at kunne øge interessen for Aakjær regionalt.
( læs mere..)

05-Fyn
Her kan man hente oplysninger om personer på Fyn, der holder foredrag om Aakjær, laver musikarrangementer og har tilkendegivet interesse i Aakjær. Vi håber på denne måde at kunne øge interessen for Aakjær regionalt.
( læs mere..)

06-Sjælland
Her kan man hente oplysninger om personer på Sjælland, der holder foredrag om Aakjær, laver musikarrangementer og har tilkendegivet interesse i Aakjær. Vi håber på denne måde at kunne øge interessen for Aakjær regionalt.
( læs mere..)

Foredrag om Aakjær og Jenle